Zobrazit Benešov na mapě

Historie vzniku pekárny BENEA s.r.o. sahá na počátek šedesátých let minulého století. Dnem 1.6.1960 vznikl v budově výkupního podniku ve Vlašimi závod 01 Benešov, který byl součástí Středočeských mlýnů a pekáren se sídlem v Kladně. V této době převzal závod 01 Benešov k řízení 14 mlýnů, 21 pekáren, 4 elektrárny a 7 cukráren. Sortiment výroby byl zcela jednoduchý: tři druhy chleba, rohlíky, housky, veky, vánočky, makovky, bábovky, koláče, loupáky a perník.

V roce 1963 byly delimitovány všechny mlýny, takže závod zajišťoval pouze pekařskou a cukrářskou výrobu. Kvůli nedostatku finančních prostředků neprobíhala žádná modernizace, poklesla výroba a malé provozovny se začaly zavírat.

K zásadním změnám došlo v roce 1968, kdy byla zahájena výstavba pekárensko-cukrárenského kombinátu v Benešově ( dnešní BENEA s.r.o. ). Patnáctého srpna 1973 byl zahájen zkušební provoz nové průmyslové pekárny a ke konci roku i provoz cukrárny. V provozu pekárny byly instalovány čtyři samostatné výrobní linky na chléb, housky, rohlíky a jemné pečivo. Jednalo se o jeden z nejmodernějších pekárenských provozů v republice. Po otevření kombinátu tvořilo závod už jen pět pekáren a čtyři cukrárny. Do kombinátu přišla většina kvalifikovaných pracovníků z ostatních pekáren. Někteří z nich zde pracují dodnes. V osmdesátých letech byla dokončena výstavba kanceláří nad vrátnicí, skladu MTZ, modernizovalo se zařízení pekárny i cukrárny. Na parkovišti byl nainstalován prodejní stánek.

Od roku 1990 dochází k postupnému poklesu výroby a odbytu. Důvodem je vznik malých pekáren. V rámci privatizace a na základě restituce začaly samostatně fungovat provozovny ve Vlašimi, Všechlapech, Divišově a Sedlci.

Dnem 1.3.1994 vznikla privatizací ze závodu Benešov společnost Benea s.r.o.. Pekárna byla již v té době plynofikována, došlo k další modernizaci technologického zařízení v pekárně, která se dotkla všech tří výrobních linek, postupné výměny vozového parku a na místě prodejního stánku byla postavena moderní prodejna. Výroba a odbyt začaly postupně narůstat a drží se na solidní úrovni. V současné době má společnost celkem devět vlastních prodejen. Společnost má tři majitele, a to dvě právnické osoby a jednu fyzickou osobu.

Společnost je držitelem certifikátu IFS /systém hygienické a zdravotní nezávadnosti potravin/.

Společnost je členem Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v České republice a družstva ČEMPEK.

Jsme tu, aby Vám chutnalo.

 


Copyright (C) 2011 Benea s.r.o.
Všechna autorská práva vyhrazena.
Jakékoliv použití textů a obrázků zde uveřejněných jen se souhlasem firmy Benea s.r.o.